Uvjeti i pravila

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

EMERKATO d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Đure Basaričeka 12, s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 15472797432, e-mail: info@emerkato.hr, društvo  je s ograničenom odgovornošću koje obavlja poslovnu djelatnost trgovine, pod uvjetima i na način predviđen odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.


Opći uvjeti eMerkato poslovanja, (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), sastavni su dio ugovora o poslovnoj suradnji kojim EMERKATO d.o.o., Koprivnica, kao posrednik i poslužitelj, (u daljnjem tekstu: Poslužitelj), ugovara pružanje usluga posredovanja u djelatnosti trgovine putem interneta i inovativne tehnologije razvijene na tehnološkoj platformi „eMerkato“, i proizvođača, kao prodavatelja svojih proizvoda, (u daljnjem tekstu: Proizvođač), i ugovora o prodaji na daljinu, (dalje u tekstu: UPD), zaključenog između Proizvođača i krajnjeg kupca, svake fizičke ili pravne osobe koja kupuje proizvode putem tehnološke platforme „eMerkato“ na način kako je to utvrđeno Općim uvjetima, (u daljnjem tekstu: Kupac), a kojim se utvrđuju prava i obveze vezane uz kupoprodaju proizvoda, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.


Općim uvjetima uređuju se odnosi između Poslužitelja i Proizvođača, s jedne strane, te Poslužitelja, Proizvođača i Kupca, s druge strane, a posebice vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode, pravo na raskid ugovora o prodaji na daljinu, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o prodaji na daljinu (ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine). Na sve međusobne odnose između Poslužitelja, Proizvođača i Kupca, koji nisu posebno uređeni pojedinačnim ugovorima o poslovnoj suradnji odnosno ugovorima o prodaji na daljinu i/ili Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji će biti na snazi na dan zaprimanja narudžbe, a koje Proizvođač i Kupac prihvaćaju.


Proizvođače i Kupce upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa Općim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Svako korištenje tehnološke platforme „eMerkato“ i nakon objave na promijenjenih Općih uvjeta smatra se pristankom na izmjene od strane Proizvođača i Kupca.


Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima i Proizvođačima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

 

Korištenjem tehnološke platforme „eMerkato“ Proizvođač i Kupac, potvrđuju da su upoznati i suglasni s Općim uvjetima. 


UVJETI PRODAJE

Članak 2.

Kupac je pravna ili fizička osoba, s time da se pod pojmom „fizička osoba“ smatra samo ona osoba koja je punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Poslužitelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Temeljem Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13).,  članak 11. Zakona, izričito je zabranjena prodaja alkoholnih pića te drugih pića ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina.


Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.


Proizvođač putem tehnološke platforme „eMerkato“ objavljuje  sljedeće podatke o svim proizvodima koji su predmet prodaje:

- cijena,

- raspoloživost,

- način i uvjeti pakiranja sukladno Općim uvjetima,

- načinu isporuke i/ili osobi prijevoznika,

- mogućnosti predaje prijevozniku proizvoda za isporuku unutar dvadeset i četiri (24) sata


Isporuku proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske. 


Proizvod se isporučuje na temelju potvrđene narudžbe Kupca. Narudžbu potvrđuje Proizvođač.


Kupac u narudžbi Proizvođaču mora navesti: proizvode koji su predmet narudžbe, način plaćanja, osobu platitelja, način dostave, adresu za dostavu, adresu za e-mail komunikaciju, telefonski broj. U trenutku primitka narudžbe od strane Proizvođača sadržaj narudžbe Kupac više ne može izmijeniti već je potrebno stornirati narudžbu i napraviti novu.


Kupac najkasnije u narudžbi koju šalje Proizvođaču izjavljuje da je pročitao Opće uvjete i prihvatio ih, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio. 


Kupac je obvezan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja narudžbe. U suprotnom, Proizvođač je ovlašten uskratiti prodaju proizvoda, a Poslužitelj pravo korištenja tehnolškom platformom „eMerkato“.


Poslužitelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, dok je Proizvođač ovlašten svakodobno izmijeniti prodajni asortiman svojih proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz prodaju svojih proizvoda. 


Poslužitelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za ikakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Proizvođača ili Kupca kojima se pristupa tehnološkoj platformi „eMerkato“, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja tehnološkom platformom „eMerkato“ od strane Proizvođača ili Kupca, zbog razloga na koje Poslužitelj ne može utjecati.


CIJENE

Članak 3.

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te uključuju PDV. Ako Proizvođač nije u sustavu PDV-a, isti neće biti obračunat.


Cijene vrijede u slučaju plaćanja na način i pod uvjetima utvrđenih Općim uvjetima. Navedene cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem tehnološke platforme „eMerkato“ i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena na drugim prodajnim mjestima. 


Proizvođač zadržava pravo izmjene cijena sve do trenutka primitka narudžbe. Svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile u trenutku primitka narudžbe Kupca.


U slučaju postojanja akcijske ponude, rasprodaje ili sezonskog sniženja razdoblja trajanja i uvjeti akcija, rasprodaje ili sezonskog sniženja bit će navedeni uz svaku takvu ponudu.


PLAĆANJE

Članak 4.

Plaćanje je jednokratno. Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene Poslužitelju naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Proizvođača i Proizvođač ih nije obvezan isporučiti. 


Račun se Kupcu dostavlja od strane Poslužitelja u ime i za račun Proizvođača koji nije u sustavu PDV-a, putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespondenciju. Iznos naznačen u računu ne može biti veći od iznosa navedenog na narudžbi potvrđenoj od Proizvođača.


NAČINI PLAĆANJA

Članak 5.

Plaćanje je moguće na sljedeće načine:


- temeljem predračuna,
- pouzećem pri preuzimanju od odabrane dostavne službe,

- virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI,
- putem mobiPaY sustava preko računa mobilnog operatera,

- kreditnom karticom - American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners ClubIZJAVA O SIGURNOSTI PLAĆANJA


HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).


Upute za sigurnu internetsku kupovinu potražite ovdje(3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu).Platitelj je u pravilu Kupac. U slučajevima ako Kupac i platitelj nisu iste osobe Poslužitelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta osobe platitelja i zahtjev na dostavu prethodne pisane izjave u elektronskom obliku da je kao platitelj suglasan s plaćanjem proizvoda naručenih od strane Kupca, te da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.


Kupac mora navesti Proizvođaču, način i osobu koja vrši plaćanje, najkasnije u narudžbi.


U slučaju plaćanja po predračunu, Poslužitelj predračun dostavlja na e-mail koji je Kupac označio kao e-mail za korespondenciju. Po primitku iznosa iz predračuna Poslužitelj izdaje račun i Proizvođač dostavlja proizvode.


KOMUNIKACIJA I JEZIK KOMUNIKACIJE

Članak 6.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o prodaji na daljinu između Proizvođača i Kupca obavlja se putem e-pošte.


Jezik komunikacije putem tehnološke platforme „eMerkato“ je hrvatski jezik.


SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU I PREUZIMANJE ROBE

Članak 7.

Opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Proizvođača za sklapanje Ugovora o prodaji na daljinu između Proizvođača i Kupca. Kupac predajom narudžbe ili na drugi način utvrđen Općim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor o prodaji na daljinu između Proizvođača i Kupca, a prema uvjetima prodaje navedenim u Općim uvjetima.


Cilj Ugovora o prodaji na daljinu je kupnja odabranog proizvoda od Proizvođača putem tehnološke platforme „eMerkato“ uz plaćanje odgovarajuće cijene proizvoda Poslužitelju. Ugovor se zaključuje putem Interneta, kao sredstva daljinske komunikacije.


Ugovor o prodaji na daljinu smatra se zaključenim kada Proizvođač potvrdi narudžbu.POSTUPAK KUPOPRODAJE

Članak 8.

Kupac odabire barem jedan proizvod i pošalje narudžbu Proizvođaču elektronskom poštom. Postupak izgleda na način kako slijedi:

 - Kupac odabire proizvod i otvori detaljni prikaz,

 - Kupac dodaje proizvod u košaricu klikom na gumb "Dodaj u košaricu",

 - Kupac klikne na ”Moja košarica” u gornjem izborniku odakle može pregledati i ažurirati odabrane proizvode,

 - Kupac nastavlja odabirom gumba „Nastavite na provjeru i plaćanje“,

 - Kupac odabire način preuzimanja, te upisuje sve podatke za dostavu i kontakt,

 - Kupac označuje „kvačicom“ – „Upoznat sam s Općim uvjetima i slažem se s njima“,

 - Kupac odabire način plaćanja,

 - Kupac zaključuje narudžbu na način da u rubrici ”Odaberite načine plaćanja” klikne na opciju - ”Naruči”,  

 - Kupac klikom na opciju "Naruči" otvara sigurnu stranicu za plaćanje, gdje upisuje osobne podatke te podatke o kartici,

 - eMerkato nakon toga na e-mail adresu Kupca šalje podatke o potvrđenoj narudžbi,


Nakon potvrde narudžbe od strane Proizvođača, Poslužitelj izdaje račun u ime i za račun Proizvođača, a Kupac vrši plaćanje na jedan od mogućih načina iz Općih uvjeta.


Narudžba se smatra potvrđenom kada ju potvrdi Proizvođač. Potvrda Proizvođača je temelj za izdavanje računa.

Proizvodi se dostavljaju nakon što Poslužitelj primi uplatu od strane Kupca.DOSTAVA i PAKIRANJE PROIZVODA

Članak 9.

Rok, način i vrijeme dostave određuje Kupac prema uvjetima prodaje koje odredi Proizvođač.


Proizvodi moraju biti adekvanto pakirani za prijevoz robe što znači da moraju biti stavljeni u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza. Pakiranje mora odgovarati sadržaju, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i udaljenosti na koju se proizvod dostavlja.

 

Pružatelj usluga dostave ili prijevoza može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke proizvoda a sve u svrhu evidencije o tome kome je dostava izvršena. Ako Kupac odbije identificirati se na opisani način, pružatelj usluge dostave ili prijevoza nije dužan izvršiti dostavu.


Naručene artikle šaljemo dostavnom službom kao paket u roku od 5 radnih dana od dana primitka narudžbe odnosno uplate (najčešće i ranije). Iznimno, uslijed rasprodanosti pojedinog artikla, nepredviđenih okolnosti, moguće je da isporuka traje nešto dulje od navedenog roka, o čemu će Kupac biti obaviješten putem e-maila.


Cijena dostave ovisi o odabranom pružatelju usluge dostave, broju odabranih Proizvođača te o ukupnoj težini naručenih proizvoda.

Prije nego Kupac potvrdi i plati narudžbu bit će upoznat s izračunatom okvirnom cijenom dostave ovisno o gore navedenim faktorima.


Dostava proizvoda Kupcu u pravilu se obavlja radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi ili prijevoznika. Kupca se može prethodno telefonski ili putem e-maila kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu, ovisno o procesu odabrane dostavne službe. 


Proizvodi će biti dostavljeni ako je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti s javno prometne površine prijevoznim sredstvom. Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore.


Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.


Dostava se vrši putem putem načina dostave opisanog uz Proizvođača.


Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.


Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je dostavio proizvod odnosno odbiti primitak proizvoda na kojem su vidljiva vanjska oštećenja.


Ako Kupac prilikom dostave nije osobno prisutan proizvod može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi.


Osoba koja preuzima proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje potpisuje primopredajnu dokumentaciju.


Rok isporuke može se produljiti u slučaju nastupa događaja koje Proizvođač razumno nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke. 


Ugovorne strane određuju da se proizvod smatra dostavljenim, čak i u slučaju da Kupac odbije primiti pošiljku i to od dana kada je odbio primiti pošiljku ili u slučaju kada se proizvod vrati Proizvođaču iz bilo kojeg razloga nemogućnosti dostave i to od dana povratka proizvoda Proizvođaču.


ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA

Članak 10.

Proizvođač odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.


Proizvođač je obvezan predati proizvod Kupcu u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi, a nakon što Kupac plati račun Poslužitelja.


RASKID UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Članak 11.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u prodaji na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok od 14 (četrnaest) dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora o prodaji na daljinu predan u posjed.


Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o prodaji na daljinu, mora obavijestiti Poslužitelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji na daljinu prije isteka roka i to nedvosmislenom pisanom izjavom kojom izražava svoju svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor poslanom preporučenom poštom (na poslovnu adresu Poslužitelja) ili elektroničkom poštom na reklamacije@emerkato.hr , u kojoj će se navesti ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte i podaci o primljenom proizvodu.


U slučaju primitka jednostranog raskida ugovora o prodaji na daljinu Poslužitelj će Kupcu bez odgađanja dostaviti elektroničkom poštom potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji na daljinu.


Kupac je dužan proizvod predati ili poslati bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Poslužitelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji na daljinu.


U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Poslužitelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Proizvođač zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave povrata Proizvoda, kada isti postoji i ukoliko ga prethodno Kupac ne podmiri sam, na isti način kako je uplata izvršena. Povrat plaćenog iznosa bit će Kupcu izvršen isključivo nakon što Proizvođač na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.


U slučaju jednostranog raskida Ugovora o prodaji na daljinu od strane Kupca Poslužitelj će mu izvršiti povrat primljenih sredstava, uključujući i troškove isporuke od strane Proizvođača Kupcu. Povrat troškova isporuke neće biti ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke od ponuđene standardne isporuke. Ako Kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.


Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Poslužitelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.  


U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.


Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti proizvoda, koja je rezultat neodgovornog čuvanja i/ili rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

- u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Proizvođaču uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom; 

- ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  ili je kvaran ne preuzimati proizvod već vratiti Proizvođaču uz napomenu o nedostacima proizvoda ili ispravnosti, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet  neoštećen i ispravan; 

- ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.


Svako naknadno rukovanje proizvodom smatrat će se korištenjem proizvoda.  


Ukoliko nakon preuzimanja proizvoda ambalaža bude oštećena po Kupcu i/ili proizvod bude bez originalne ambalaže i/ili se rukuje proizvodom tada se vrijednost proizvoda smatra umanjenom. Ako u takvom slučaju dođe do raskida ugovora od strane Kupca Poslužitelj pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim kako slijedi:

- umanjenje za 30% - ako je ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu ili proizvod bez originalne ambalaže, nakon preuzimanja proizvoda, a ujedno je proizvod nekorišten, neoštećen i potpun, 

- umanjenje za 100% - ako je proizvod korišten.


AUTORSKA PRAVA

Članak 12.

Poslužitelj je ovlašten za uporabu žigova objavljenih na internet stranicama www.emerkato.hr i pripadaju mu autorska i druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internetskim stranicama www.emerkato.hr i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima. 


Svi materijali koji se nalaze na internet stranicama www.emerkato.hr isključivo su pravo Poslužitelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.


Zabranjeno je ikakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje ili na drugi način mijenjanje internet stranica www.emerkato.hr bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Poslužitelja, kao što je zabranjeno svako kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Poslužitelja i nositelja autorskog prava.

Zabranjeno je mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj internet stranice www.emerkato.hr u cijelosti ili djelomično.

Svaka povreda Općih uvjeta može prouzročiti odgovarajuće sudske postupke protiv osobe počinitelja i to, ali ne isključivo samo, radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internet stranica www.emerkato.hr sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internet stranice www.emerkato.hr.


Sadržaji zaštićeni autorskim pravom mogu se pruzimati, ispisivati i spremati samo u svrhu svoje vlastite uporabe.


Zabranjeno je na Internet stranici www.emerkato.hr postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav sadržaj koji je predmet autorsko pravne zaštite, uključujući pravo na žig ili druga prava intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.


Poslužitelj nije obvezan obavještavati Proizvođača i Kupca o tome je li neki materijal podložan autorsko pravnoj zaštiti.


Proizvođač i Kupac su jedino i isključivo odgovorni za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabe žiga ili drugih prava intelektualnog vlasništva.


„eMerkato“ je registrirani žig  Poslužitelja i pridržava sva prava u odnosu na taj žig. 


www.emerkato.hr je registrirana domena Poslužitelja.


OBVEZE PROIZVOĐAČA I KUPCA

Članak 13.

Nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji na daljinu proizvoda čija je distribucija opasna za zdravlje i život ljudi ili je zabranjena u Republici Hrvatskoj.

 

Proizvođač se prihvaćanjem Općih uvjeta obvezuje: 

- pridžavati se propisa i Općih uvjeta, 

- da neće jednostrano mijenjati uvjete prodaje prema Kupcu njegovog proizvoda nakon primitka narudžbe,     

- da u slučaju odustajanja od isporuke proizvoda Kupcu kojem je potvrdio narudžbu će pravovremeno o tome obavijestiti Kupca i Poslužitelja te naknaditi eventualnu štetu koju time prouzroči Kupcu i Poslužitelju,     

- da neće se miješati u ponude trećih osoba koje koriste tehnološku platformu „eMerkato“, 

- da neće objavljivati lažne i netočne podatke te zloupotrebaljavati e-mail poštu Kupca radi slanja uvredljivih i uznemirujućih poruka, 

- da neće distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu naškoditi tehnološkoj platformi „eMerakto“, njenim korisnicima i Poslužitelju, 

- da neće prikupljati informacije o Kupcima bez njihove suglasnosti.


Zabranjeno je putem internet stranice www.emerkato.hr objavljivati ili prenositi bilo kakve sadržaje koji ugrožavaju, ili na bilo koji način ugrožavaju prava drugih osoba, uključujući svaki sadržaj koji bi bio nezakonit, ugrožavajuć, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u uobičajenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog pisanog odobrenja Poslužitelja sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.


Zabranjeno je koristiti internet stranicu www.emerkato.hr za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.


Poslužitelj nije niti Proizvođač niti Kupac te s te osnove ne može imati obveze i odgovornosti.


Kupac je obvezan platiti cijenu i preuzeti Proizvod prilikom isporuke. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja Kupac nije dužan proizvod preuzeti i može odbiti njegov primitak. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.  Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak koji Kupac utvrdi naknadno, nakon preuzimanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.  


Proizvođač i Kupac obvezuju se da će im e-mail adrese s kojima su se registrirali uvijek dostupne, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti obavijesti.

IZJAVA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

Poslužitelj ovime izjavljuje da koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja, te da je certificiran od strane banaka i drugih platnih institucija s kojima ima ugovorne odnose.


Kupac je odgovoran za pristup svojem sustavu i osiguranje korisničkih podataka i lozinki.


Osobni podaci Proizvođača i Kupaca kao korisnika tehnološke platforme “eMerkato” kojom se upravlja od strane Poslužitelja zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se koriste isključivo u svrhu ispunjenja usluga koje se pružaju. Ovi podaci dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima Poslužitelja i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.


Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje Proizvođača i Kupaca o ponudama za marketinške ili promotivne komunikacije vezane uz ponudu tehnološke platforme “eMerkato”.


Proizvođač i Kupac su ovlašteni u svako doba usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja i to na e-mail Poslužitelja.


Proizvođač i Kupac jamče da su podaci koje su naveli točni, potpuni i istiniti te korištenjem tehnološke platforme „eMerkato“ potvrđuju da su suglasni s uporabom njihovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je navedeno u Općim uvjetima.


U slučaju aktiviranja poveznica (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba tijekom korištenja tehnololške platforme „eMerkato“ Poslužitelj jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, ali ne i za treće osobe.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 15.

Usluga tehnološke platforme „eMerkato“ sastoji se od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, ali Proizvođač i Kupac osobno su odgovorni za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje, te izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Poslužitelja koji nije odgovoran za ikakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, kao i da prihvaćaju da pristup tehnološkoj platformi „eMerkato“ ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


Poslužitelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje tehnološke platforme „eMerkato“ kao što može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu  informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Proizvođač i Kupac ovim putem izjavljuju da su izrijekom suglasni s činjenicom da je korištenje interenet stranice www.emerkato.hr isključivo na njihovu odgovornost i da Poslužitelj ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom internet stranice www.emerkato.hr ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije dobivene putem internet stranice www.emerkato.hr


Tehnološka platforma „eMerkato“ može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile, pa Poslužitelj neće biti odgovoran za ikakvu štetu koja može zbog toga nastati kao niti zbog posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica, niti može biti odgovoran za za bilo kakva potraživanja ili gubitke Proizvođača, Kupca ili bilo koje treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Poslužitelj nije odgovoran za sadržaj koji Proizvođač ili Kupac stave na internet stranicu.


Odnosi na tehnološkoj platformi „eMerkato“ odvijaju se između Proizvođača i Kupca uz posredovanje Poslužitelja.

Proizvođač i Kupac potvrđuju da su sve diskusije ocjene, komentari, javne a ne privatne prirode, i da stoga Poslužitelj može nadzirati takvu vrst komunikacije bez njihovog znanja i posebnog dopuštenja.

Poslužitelj nije odgovoran za točnost ili vjerodostojnost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internet stranici www.emerkato.hr od strane bilo koje osobe različite od osobe Poslužitelja ili njegovih djelatnika, te Poslužitelj nije niti će biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se bilo koja osoba, uključujući Proizvođača i Kupca, oslonila na informacije dobivene putem internet stranice www.emerkato.hr.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 16.

Pravni sporovi koji mogu nastati u nadležnosti su stvarnonadležnost suda u Varaždinu.

REKLAMACIJA I PRIGOVORI

Članak 17.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte.


eMerkato d.o.o.

Ulica Đure Basaričeka 12.

HR-48000 Koprivnica


ili na adresu e-pošte:


reklamacije@emerkato.hr


Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovorit ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Molimo da u svom prigovoru obavezno navedete:


Ime i prezime ili naziv tvrtke

Adresa za dostavu odgovora


U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Poslužitelj vrši prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučenih proizvoda o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak porizvoda. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Proizvođač.


U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Proizvođač, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi Kupac.


OPĆE ODREDBE

Članak 18.

Narudžba ili elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta podrazumijeva da Proizvođač i Kupac dali privolu za prikupljanje, obradu i podjelu svojih osobnih podataka sukladno Općim uvjetima. 

  
Ukoliko se Proizvođač i Kupac ne slažu s Općim uvjetima upućuje ih se da napuste te ne pristupaju i ne koriste internet stranicu www.emerkato.hr.    


Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi, koje će ostati na snazi i u punoj primjeni.


Opći uvjeti stupaju na snagu 02.01.2018.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15)
obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanom obliku na adresu:

eMerkato d.o.o.
Ulica Đure Basaričeka 12
HR-48000 Koprivnica
ili na adresu e-pošte:
reklamacije@emerkato.hr

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovorit ćemo u roku od 15 dana od dana
zaprimanja prigovora.

Molimo da u svom prigovoru obavezno navedete:
Ime i prezime ili naziv tvrtke
Adresa za dostavu odgovora

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova
vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.
Pristup platformi:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid Ugovora.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe prema narudžbi na koju se Ugovor odnosi.Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora
Za eMerkato d.o.o.,Ulica Đure Basaričeka 12, HR-48000 Koprivnica, reklamacije@emerkato.hr

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz
_____________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)
_____________________________________________________ (adresa elektroničke pošte ili broj telefona)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji slijedeće robe/usluge:
____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana ___________________. (upišite datum)
U ___________________ (grad/mjesto) dana ___________________. (datum).
__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

PDF eMerkato JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ova politika zaštite osobnih podataka za eMerkato d.o.o. (dalje: Politika odnosi se na usluge koje pruža eMerkato d.o.o. Ulica Đure Basaričeka 12, Koprivnica, OIB 15472797432, a primjenjuju se od 25. svibnja 2018.

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

 

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) i ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na dpo@emerkato.hr.

 

 

Koju vrstu podataka prikupljamo?

 

• Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, telefon)

• Informacije nužne za izdavanje računa prodane robe putem web trgovine www.emerkato.hr

 

 

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

 

 

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

 

• ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)

• ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama

• ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi eMerkato ili treća strana

• ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanoj fakturi).

 

 

 

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

 

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete naše web-stranice ili portala, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito.

 

 

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

 

 

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo trajno, do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon.

 

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

 

 

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

 

 

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

 

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

 

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

• povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja

• dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.

 

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

 

 

Tko obrađuje osobne podatke?

 

 

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

 

a) Unutar naše organizacije:

• naše ovlašteno osoblje

• naša povezana društva

 

 

b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:

• Pružatelji usluga računovodstva (podaci dostupni na zahtjev)

• Pružatelji usluge tehničke i operativne podrške (podaci dostupni na zahtjev)

• Paketna distribucija: (podaci dostupni na zahtjev)

• Ostale treće strane:

• kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke eMerkato:

• poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.

• zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke eMerkato i/ili njenih klijenata

• u vezi s korporativnim transakcijama: u okviru prijenosa ili prodaje cjelokupnog ili dijela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem,

konsolidacijom, promjenama u kontroli, reorganizacijom ili likvidacijom cjelokupnog ili dijela poslovanja tvrtke eMerkato.

 

 

Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge u okviru pružanja eMerkato usluga i/ili aplikacija ili kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

 

 

 

Kontaktiranje

 

Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku istog stupamo sa Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 

• Epošta


Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?


• Pravo na pristup – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih

izvora dobili.

 

 

• Pravo na ispravak – ako u osobnim podacima pronađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu

 

 

• Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka

 

 

• Pravo na prigovor –možete se usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za obrade iz legitimnih interesa ili druge svrhe.

 

 

• Pravo na brisanje- Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje

u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza

arhiviranja.

 

 

• Pravo na mogućnost prijenosa podataka -Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u

uobičajenom strojno čitljivom formatu:

• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i

• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 

 

• Pravo na žalbu- Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite

kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih

propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

 

• Potvrda identiteta- Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje

možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

 

Kako mogu opozvati suglasnost?

 

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu dpo@eMerkato.hr.

 

 

Izmjene politike

eMerkato može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama eMerkato.