Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJAa
eMerkato d.o.o.
Art in soap poklanja

 

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: eMerkato d.o.o., Ulica Đure Basaričeka 12, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 15472797432, u daljnjem tekstu: Organizator.

 

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora i proizvoda OPG Korošec. Nagradni natječaj će početi 26. veljače 2020. godine u 10:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzori nagrade su Organizator i OPG Korošec.

 

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

 

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja nagradnog natječaja. Nagrada je paket sapuna A. Paket sadrži: Sapun od kozjeg mlijeka limunska trava, Sapun za piling od kozjeg mlijeka kokos,  Sapun za tuširanje od kozjeg mlijeka lavanda.  
 DETALJI NAGRADE:

 Proizvođač : OPG Korošec;  

Naziv: paket sapuna A. Paket sadrži: Sapun od kozjeg mlijeka limunska trava, Sapun za piling od kozjeg mlijeka kokos,  Sapun za tuširanje od kozjeg mlijeka lavanda.

 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

 

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/emerkato.hr/ i napraviti sljedeće:
Lajkati emerkato facebook stranicu, ako već niste, i javiti nam se komentarom na objavljeni post o nagradnom natječaju, kako bismo vas evidentirali da sudjelujete u istom.

U obzir će doći svi sudionici do 4. ožujka 2020. godine u 10:00 sati.

 

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je commentpicker.com. Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični ostavljen komentar na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.

 

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom osobnog preuzimanja nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o pr7imopredaji. U slučaju slanja paketa – statusom uručeno prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

 

Članak 10

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon  završetka nagradne igre, nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika ili u slučaju legitimnog interesa za dulje zadržavanje (npr.spor).

 

Članak 11
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

 

Članak 12
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 4. ožujka 2020. godine poslije 11 sati, na službenoj facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/emerkato.hr/

 

Članak 13
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

 

Članak 14
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

 

ČLANAK 15
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

 

Članak 16
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 17
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

 

Članak 18
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 19
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki eMerkato d.o.o., Ulica Đure Basaričeka 12, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 15472797432, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te eMerkato d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Koprivnica, 25. veljače 2020. godine.

 

Organizator: eMerkato d.o.o